General Body

Life Members Individual Members Institutional Members
1. Aasha Ramesh 1. Advaita Marathe 1. Ahmadabad Study Action Group (ASAG)
2. Amitabh Behar 2. Ahir Bhimsi 2. ASTHA Sansthan
3. Anil K. Singh 3. Ali Asghar

3. Centre for Community

  Economics and  Development

Consultants Society (Cecoedecon)

4. Anjali Kanitkar 4. Arvind Anjum

4. Centre for Budget and

Governance Accountability (CBGA)

5. Anuradha Rao 5. Ashif Sheikh

5. Confederation of

Voluntary Association (COVA)

6. Aruna Roy 6. Avdesh Kaushal 6. Rural Development Centre
7. B.D.A Satya Babu Bose 7. Bezwada Wilson 7. Vidhayak Sansad
8. Enakshi Ganguly Thukral 8. Chinu Srinivasan  
9. Eugene Culas 9. Gilbert Rodrigo  
10. Jagdananda 10. Indukumar A. Jani  
11. John Samuel 11. Jai Singh  
12. Josantony Joseph 12. Jarjum Ete  
13. Madhusudan Mistry 13. Keerti  
14. Mahesh Upadhyaya 14. M.V.Mathew  
15. Maja Daruwala 15. Narendra Gupta  
16. Manjula H. Pradeep 16. P. Jamuna  
17. Mari Marcel Thekaekara 17. P. Trinadha Rao  
18. Martin Macwan 18. P. V. Rajagopal  
19. Milind Kokje 19. P.J.Cherian  
20. Molankal Gangabhushan 20. Pramada Menon  
21. Nirmala S.Pandit 21. R.Vasantha  
22. Pramila Swain 22. Rajendra Bhise  
23. Pravin Mahajan 23. Bhim Raskar  
24. Razia Patel 24. Ramesh Sharma  
25. Renana Jhabawala 25. Rosemary Dzuvichu  
26. Revathi Narayanan 26. Sampat Kale  
27. Sanjukta Satapathy 27. Sanat Kumar Sinha  
28. Sharad Joshi 28. Sanjai Sharma  
29. Subhash Mendhapurkar 29. Sanjeeb Sikider  
30. V. Rukmani Rao 30. Ulka Mahajan  
31. Vidyullata Pandit 31. Vasantha Kannabiran  
32. Vivek Pandit 32. Vijay P. Sathe  
  33. Vijaya Patnekar  
  34. Yogesh Kumar  
  35. Bimla Chandrasekhar  
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn