General Body

Life Members Individual Members Institutional Members
1. Aasha Ramesh 1. Advaita Marathe 1. Ahmadabad Study Action Group (ASAG)
2. Amitabh Behar 2. Ahir Bhimsi 2. ASTHA Sansthan
3. Anjali Kanitkar 3. Ali Asghar

3. Centre for Community

  Economics and  Development

Consultants Society (Cecoedecon)

4. Anuradha Rao 4. Arvind Anjum

4. Centre for Budget and

Governance Accountability (CBGA)

5. Aruna Roy 5. Ashif Sheikh

5. Confederation of

Voluntary Association (COVA)

6. B.D.A Satya Babu Bose 6. Avdesh Kaushal 6. Rural Development Centre
7. Enakshi Ganguly Thukral 7. Bezwada Wilson 7. Vidhayak Sansad
8. Eugene Culas 8. Chinu Srinivasan  
9. Jagdananda 9. Gilbert Rodrigo  
10. John Samuel 10. Indukumar A. Jani  
11. Josantony Joseph 11. Jai Singh  
12. Madhusudan Mistry 12. Jarjum Ete  
13. Mahesh Upadhyaya 13. Keerti  
14. Maja Daruwala 14. M.V.Mathew  
15. Manjula H. Pradeep 15. Narendra Gupta  
16. Mari Marcel Thekaekara 16. P. Jamuna  
17. Martin Macwan 17. P. Trinadha Rao  
18. Milind Kokje 18. P. V. Rajagopal  
19. Molankal Gangabhushan 19. P.J.Cherian  
20. Nirmala S.Pandit 20. Pramada Menon  
21. Pramila Swain 21. R.Vasantha  
22. Pravin Mahajan 22. Rajendra Bhise  
23. Razia Patel 23. Bhim Raskar  
24. Renana Jhabawala 24. Ramesh Sharma  
25. Revathi Narayanan 25. Rosemary Dzuvichu  
26. Sanjukta Satapathy 26. Sampat Kale  
27. Sharad Joshi 27. Sanat Kumar Sinha  
28. Subhash Mendhapurkar 28. Sanjai Sharma  
29. V. Rukmani Rao 29. Sanjeeb Sikider  
30. Vidyullata Pandit 30. Ulka Mahajan  
31. Vivek Pandit 31. Vasantha Kannabiran  
  32. Vijay P. Sathe  
  33. Vijaya Patnekar  
  34. Yogesh Kumar  
  35. Bimla Chandrasekhar  
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn