General Body

Home/About Us/General Body

Kratom

Kona Kratom Kratom Store Kratom Capsules Kratom Blog Red Bali Kratom Green Malay Kratom Red Thai Kratom Red Dragon Kratom Red Horn Kratom Red Maeng Da Kratom Green Borneo Kratom White Horn Kratom

General Body 2017-08-23T17:06:33+05:30
Life Members Individual Members Institutional Members
Life Members Individual Members Institutional Members
1. Aasha Ramesh 1. Advaita Marathe 1. Ahmadabad Study Action Group (ASAG)
2. Amitabh Behar 2. Ahir Bhimsi 2. ASTHA Sansthan
3. Anil K. Singh 3. Ali Asghar 3. Centre for Community Economics and Development Consultants Society (Cecoedecon)
4. Anjali Kanitkar 4. Arvind Anjum 4. Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA)
5. Anuradha Rao 5. Ashif Sheikh 5. Confederation of Voluntary Association (COVA)
6. Aruna Roy 6. Avdesh Kaushal 6. Rural Development Centre
7. B.D.A Satya Babu Bose 7. Bezwada Wilson 7. Vidhayak Sansad
8. Enakshi Ganguly Thukral 8. Chinu Srinivasan
9. Eugene Culas 9. Gilbert Rodrigo
10. Jagdananda 10. Indukumar A. Jani
11. John Samuel 11. Jai Singh
12. Josantony Joseph 12. Jarjum Ete
13. Madhusudan Mistry 13. Keerti
14. Mahesh Upadhyaya 14. M.V.Mathew
15. Maja Daruwala 15. Narendra Gupta
16. Manjula H. Pradeep 16. P. Jamuna
17. Mari Marcel Thekaekara 17. P. Trinadha Rao
18. Martin Macwan 18. P. V. Rajagopal
19. Milind Kokje 19. P.J.Cherian
20. Molankal Gangabhushan 20. Pramada Menon
21. Nirmala S.Pandit 21. R.Vasantha
22. Pramila Swain 22. Rajendra Bhise
23. Pravin Mahajan 23. Bhim Raskar
24. Razia Patel 24. Ramesh Sharma
25. Renana Jhabawala 25. Rosemary Dzuvichu
26. Revathi Narayanan 26. Sampat Kale
27. Sanjukta Satapathy 27. Sanat Kumar Sinha
28. Sharad Joshi 28. Sanjai Sharma
29. Subhash Mendhapurkar 29. Sanjeeb Sikider
30. V. Rukmani Rao 30. Ulka Mahajan
31. Vidyullata Pandit 31. Vasantha Kannabiran
32. Vivek Pandit 32. Vijay P. Sathe
33. Vijaya Patnekar
34. Yogesh Kumar
35. Bimla Chandrasekhar