General Body

Life Members

Sr.No. Name
1 Aasha Ramesh
2 Amitabh Behar
3 Anil K. Singh
4 Anjali Kanitkar
5 Anuradha Rao
6 Aruna Roy
7 B.D.A Satya Babu Bose
8 Bimla Chandrasekar
9 Enakshi Ganguly Thukral
10 Eugene Culas
11 Jagdananda
12 John Samuel
13 Josantony Joseph
14 Justice P.N.Bhagwati
15 Madhusudan Mistry
16 Mahesh Upadhyaya
17 Maja Daruwala
18 Manjula H. Pradeep
19 Mari Marcel Thekaekara
20 Martin Macwan
21 Milind Kokje
22 Molankal Gangabhushan
23 Nirmala S.Pandit
24 Pramila Swain
25 Pravin Mahajan
26 Razia Patel
27 Renana Jhabawala
28 Revathi Narayanan
29 S.N.Gardia
30 Sanjukta Satapathy
31 Sharad Joshi
32 Subhash Mendhapurkar
33 V. Rukmani Rao
34 Vidyullata Pandit
35 Vivek Pandit

Individual Members

Sr.No. Name
1 Advaita Marathe
2 Ahir Bhimsi
3 Ali Asghar
4 Arvind Anjum
5 Ashif Sheikh
6 Avdesh Kaushal
7 Bezwada Wilson
8 Bhim Raskar
9 Chinu Srinivasan
10 Gilbert Rodrigo
11 Hanif Lakdawala
12 Indukumar A. Jani
13 Jai Singh
14 Jarjum Ete
15 Keerti
16 M.V.Mathew
17 Narendra Gupta
18 P. Jamuna
19 P. Trinadha Rao
20 P. V. Rajagopal
21 P.J.Cherian
22 Pramada Menon
23 R.Vasantha
24 Rajendra Bhise
25 Rajesh Kuruvilla
26 Ramesh Sharma
27 Rosemary Dzuvichu
28 Sampat Kale
29 Sanat Kumar Sinha
30 Sanjai Sharma
31 Sanjeeb Sikider
32 Ulka Mahajan
33 Vasantha Kannabiran
34 Vijay P. Sathe
35 Vijaya Patnekar
34 Yogesh Kumar

Institutional Members

Sr.No. Name
1 Ahmadabad Study Action Group (ASAG)
2 ASTHA Samstha
3 Centre for Community Economics and Development Consultants Society (Cecoedecon)
4 Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA)
5 Confederation of Voluntary Association (COVA)
6 Rural Development Centre
7 Vidhayak Sansad

Subscribe to NCAS Interface

and stay informed about our news and events